Klimaatimpact van Nederlandse vleesvarkens is sinds 1990 verminderd met 46% - ABZ De Samenwerking