Mest zeven en 3VA-score geeft beste feedback van het rantsoen met eerste snede - ABZ Diervoeding