Vanggewassen vernietigen en onderwerken in de maïsteelt. Hoe werkt dat? - ABZ De Samenwerking