VoederWaarde.nl: het initiatief in de borging van betrouwbare Carbon Footprint-data wordt opgevolgd - ABZ Diervoeding