Kaders Landbouwakkoord bieden melkveesector nu te weinig perspectief - ABZ Diervoeding